15 de desembre de 2008

Material per a l'aula

Web on hi podrem trobar imatges de música per posar color, per retallar, per punxar, per classificar, pot ser una solució pel mestre en el moment de realitzar un mural d'aula, jocs didàctics o per il-lustrar fitxes de treball, etc... com ara aquesta: