BIBLIOGRAFIA

Amb aquesta etiqueta,  recollim aquelles publicacions que fan referència a l’àmbit que tracta el nostre blog; la seva funció principal és recopilar, sistematitzar i difondre bé, novetats editorials, bé, materials existents de ja fa temps publicats. Això es tradueix bàsicament en l'elaboració d'una base de dades permanentment actualitzada.

E. Barniol