PLANIFICACIONS i PROGRAMACIONS

Classificació d'activitats d'ensenyament/aprenentatge per a les sessions de classe de música/dansa. (PROJECTE DE RECERCA ADSCRIT A LA URV)
 


“La sessió de música a l’escola. Orientacions didàctiques i consideracions metodològiques per al seu plantejament”
Enriqueta Barniol
Revista COMUNICACIÓ EDUCATIVA, any XIX, nº 23, 2010; pag 29 a 33.

EN CONSTRUCCIÓ