GALERIA ICONOGRÀFICAL'etiqueta "Galeria Iconogràfica": Incideix en l'aprofitament de les imatges com una font de referència bàsica per una didàctica de la música i la dansa eficient. Volem referir-nos a la connexió entre ART i MÚSICA/DANSA, concepte que tracta les imatges de música i dansa de tots els temps representades en qualsevol suport (important llegat!):
 • Galeria d'Art Musical (GAM)
 • Galeria d'Art de Dansa (GAD)
 • Il-lustracions i dibuixos
 • Fotografies
 • Manualitats
 • Objectes decoratius
 • ...
Orientacions didàctiques
L’observació de les imatges (acompanyades de l’escolta i/o visualitzacíó de l’obra musical o de dansa) ens facilita una aproximació i una comprensió més completes i ens permet arribar al coneixement d’aspectes de la música i la dansa què, pel nivell dels alumnes, no seria possible d’entrar-hi a través només de l'escolta.

Ens ajuden al treball curricular de la nostra matèria (música i dansa) com ara per:
 • ambientació i decoració de l'aula de música be decorant-ne les parets, bé destinant un espai al plafó de l’aula de música, anomenat per exemple "Museu" per col-locar les reproduccions iconogràfiques.
 • reconeixement visual d'instruments
 • suport a l'escolta musical
 • contextualització històrica i línia en el temps
 • motivació i estimulació de la curiositat
 • desenvolupament del sentit estètic
 • aplicar i treballar la interdisciplinarietat
 • decorar les tapes d'un dossier
 • expressió oral i escrita del que es veu.
 • enriquiment de vocabulari
 • ...
Recerca
Presentem i compartim amb vosaltres tot el material que tenim recollit i anem recollint fruit de la recerca GALERIA ICONOGRÀFICA "MUSARTDANS" sobre Educació artística: Música i Dansa/Visual i Plàstica, que estem portant a terme:
 • des de la pintura al dibuix, passant per la fotografia o les il·lustracions...
 • més realista, figuratiu o amb tocs abstractes...
 • que destaquen pel seu color, formes, originalitat...
 • que tenen un segell especial quant a la tècnica, la forma, la mescla de realitat i fantasia...
(E. Barniol).