12 de desembre de 2008

Trobada de corals


XV Trobada de Corals d'Educació Secundària que tindrà lloc a Barcelona, el 29 d'abril, pretén fomentar i difondre la creació musical que realitzen els centres d'educació secundària de Catalunya.
Primera fase: concert de les corals de forma individual distribuïdes en indrets diferents. Cada coral interpretarà dues cançons del seu repertori.
Segona fase: concert de cloenda de totes les corals en un espai adient. El lloc del concert es comunicarà oportunament a les corals inscrites.
Canticorum jubilo – G.F. Haendel
La Rumba de Barcelona – El Gato Pérez
Alegria - Antònia Font
Els Segadors –Himne Nacional de Catalunya Text: E. Guanyavents
El cant de la trobada - Text: J. Prats. Música: C. Sotelo
L'hora dels adéus - Popular escocesa