10 de febrer de 2009

Jornades Musicals

SEGONES JORNADES D'EXPERIÈNCIES MUSICALS
La jornada es celebrarà el dissabte 21 de febrer de 2009 a la Facultat d'Educació i Psicologia de la Universitat de Girona, en horari de 9 del matí a 2 del migidia. Organitzat per l'AEMCAT.
http://www.aemcat.org/jornades.html