16 de març de 2009

Música i matemàtiques

La música ajuda a desenvolupar habilitats per a les matemàtiques.
Resultat d'un estudi portat a terme per la Universitat de Ohio, Estats Units. Una docent va destacar que les relacions rítmiques són numèriques, i que l'art temporal està mesurat. Connexió entre els hemisferis del cervell. “Cada nota té un temps, i cal sumar-lo per a confeccionar els compassos, abans de traslladar-los a l'instrument”. Els estudiants de música desenvolupen, alhora, capacitats per a la matemàtica. La relació entre aquestes dues disciplines, en aparença tan diferents, va ser demostrada per la Universitat Estatal de Ohio, EUA, en una publicació del “Journal Social Science Quarterly”. L'estudi assenyala que prendre música, tant en l'escola com fora d'ella, i fins i tot haver freqüentat concerts en la infància, milloren les competències en matemàtiques, alhora que desenvolupa també l'interès per la lectura. “La música té una estructura matemàtica i les relacions rítmiques són numèriques. Al ser un art temporal, està mesurat. Si un veu la successió dels acords s'adóna que tenen una relació matemàtica”. La idea que les habilitats expressives i les racionals suposen capacitats molt diferents i fins a contradictòries és una creença molt comuna. Fins i tot es veu reforçada per la teoria de les diferents funcions que compleixen els hemisferis dret i esquerre del cervell. No obstant això, hi ha connexions entre ambdós. El fet que cadascun sembli estar especialitzat en un tipus de funcions més que en unes altres no significa que les emocions i la racionalitat siguin independents, aclareix l'estudi de Ohio. De fet, hi ha neurobiolegs que dubten que hi hagi límits tan dràstics entre les funcions d'un hemisferi i l’altre. Estan més prop de creure que hi ha interaccions entre les funcions cognitives i emocionals com processos que involucren tot l'organisme. Aquesta línia de pensament va ser reforçada pel descobriment de la “plasticitat neuronal”, fenomen pel qual -contràriament al que es creia fins a finals del segle XX- les neurones poden regenerar-se i modificar les seves funcions originàries. Els investigadors Darby Southgate i Vincent Roscigno van cotejar les relacions que hi havia entre els estudiants de música i les seves qualificacions en matèries lingüístiques i matemàtiques. Així, van trobar que qui estudiava música acusava un millor rendiment general en el seu nivell acadèmic, especialment en el nivell secundari.
La dedicació escolar de música no arriba per a ensenyar correctament aquest art, i exprimir-ne tots els seus beneficis.
Font: Journal Social Science Quarterly