15 de març de 2009

Subvencions a grups escolars de música o dansa

Subvencions a centres i escoles que tenen grups escolars de música o dansa per participar en intercanvis o trobades
L'objecte d'aquestes subvencions és promoure la participació de l'alumnat de grups escolars de música o dansa de centres i escoles d'ensenyament no superior de Catalunya, en intercanvis o trobades amb formacions similars d'altres centres i escoles de Catalunya, o de fora de Catalunya, per tal d'afavorir l'extensió de l'educació musical i de la dansa, i proporcionar oportunitats per a una formació artística de qualitat. Es subvencionen els intercanvis i trobades realitzats durant el curs 2008-2009. Les subvencions aniran destinades únicament a cobrir part de les despeses de transport. Es concediran subvencions pels imports següents:

  • dins el territori de Catalunya: fins a 600,00 euros,
  • dins el territori espanyol: fins a 1.200,00 euros,
  • dins el territori europeu: fins a 2.400,00 euros.

Entitat responsable: Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats

http://www10.gencat.net/sac/AppJava/tramit_fitxa.jsp?codi=900