27 de març de 2009

Treball de recerca

Buscant materials adients per insonoritzar un local per fer-hi música
Es presenta un treball de recerca en el qual s’han estudiat diferents materials de construcció per tal d’analitzar quin és el que millor atenua el so. El treball experimental s’ha basat en la construcció d’un conjunt de capses, folrades amb diferents materials que reprodueixen un local on s’assaja amb un instrument musical, i en la mesura del nivell d’intensitat sonora emès per una font sonora tant a l’interior com a l’exterior de les capses.
Miquel Expósito Pérez i Irene Miquel Plana
IES Numància, Santa Coloma de Gramenet
Font: http://crecim.uab.cat/revista_ciencies/revista/numeros/numero%20012/ciencies%20012%20p06-09%20insonoritzar%20exposito%20miquel.pdf