30 de gener de 2010

Dia escolar de la no-violència i la pau.

El 30 de gener se celebra aquest dia.

El missatge és: "amor universal, no-violència i pau".

L’amor universal és millor que l’egoisme, la no-violència és millor
que la violència i la pau és millor que la guerra.