15 de gener de 2010

Valor educactiu i formatiu de la música i la dansa

L'aprenentatge de la música i la dansa a l'escola té conseqüències cognitives que preparen als alumnes per a la vida, partint des dels coneixements tècnics específics de música i dansa, fins a habilitats com l'anàlisi, la reflexió, el judici crític i el “pensament holístic” que són requeriments educatius per saber viure al segle XXI.
 E. Barniol