20 de febrer de 2010

2010, Any Internacional d’Apropament de les Cultures

2010, Any Internacional d’Apropament de les Cultures


L’ONU ha declarat l’any que acaba de començar Any Internacional d’Apropament de les Cultures, amb la finalitat d’introduir aquest concepte en cadascuna de les polítiques realitzades, des del nivell local fins al nivell internacional.
En aquest sentit, UNESCO jugarà un paper clau al llarg d’aquests dotze mesos, ja que les seves àrees de competència -l’educació, les ciències, la cultura i la comunicació- es troben estretament relacionades amb l’àmbit d’aquest any internacional, i ja han estat reconeguts els esforços de l’Organització per demostrar els beneficis de la diversitat cultural.

UNESCO, amb les aportacions dels seus socis, ha confeccionat una primera llista, ampliable, de les activitats a realitzar durant 2010. Es pot consultar a:

http://portal.unesco.org/culture/es/files/39764/12596848245List_of_Activities(ENG)26_Nov_09.pdf/List+of+Activities(ENG)26+Nov+09.pdf