28 de febrer de 2010

Il-lustracions i dibuixos musicals

Il-lustracions de Yoko Tanaka (és una il·lustradora japonesa)