13 de febrer de 2010

AMIS (Association for Music in International Schools)


AMIS (Association for Music in International Schools)

Associació dedicada a la promoció de la música en tots els nivells educatius. Anualment promociona diversos festivals programats per a beneficiar a estudiants d'Escoles de Música d'Europa i Asia.