8 de febrer de 2010

Il-lustracions i dibuixos musicals


Il·lustració d'Eugenia Gapchinska