6 de març de 2010

Article

Les TIC a les escoles de música
Carles Delgado, Jordi Soler
Guix: Elements d'acció educativa
nº. 362, 2010, pags. 65-68
(Exemplar dedicat a: Les TAC per una escola creativa, cooperativa i innovadora
ISSN: 0213-8581

La integració de la tecnologia com un recurs docent més en una escola de música és un projecte pedagògic innovador de l'Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre de Montornès del Vallès. L'alumnat hi té molt a l'abast elements com ara l'ordinador i internet en l'activitat quotidiana que realitza, i existeixen aplicacions web i programari especialitzat destinat a l'aprenentatge del llenguatge musical.