4 de març de 2010

Articles de música

Ambits de psicopedagogia: revista catalana de psicopedagogia i educació
2010, núm.: 28

LA MÚSICA I LA DANSA A L´ESCOLA: El CEPSA Oriol Martorell de Barcelona un centre artístic integrat
Maria Andreu Duran
pags. 41-44

UNA MÚSICA PER A TOTS: Projecte de l´Àmbit de música i dansa del l´escola L´Areny de Cornellà de Llobregat
Neus Berrio Rodrigo, Núria Casals Rotllan
pags. 45-47

MUSICOTERÀPIA AMB INFANTS I ADOLESCENTS AMB PROBLEMS PSÍQUICS: La importància de la Música en el tractament d´infants i adolescents amb malalties psíquiques
Claudia Mailalhn
pags. 48-50

EL MÚSIC PEDAGOG PRINCIPAL TRANSMISSOR DELS EFFECTES DE LA MÚSICA
Constantí Sotelo Paradela
pags. 51-52