8 de març de 2010

Convocatòria: ensenyaments artístics.

Bases i convocatòria proves d'accés als ensenyaments artístics superiors adaptats a l'EEES

Departament: Educació
DOGC núm. 5581 - 05/03/2010
RESOLUCIÓ EDU/545/2010, de 18 de febrer, per la qual s'aproven les bases que regeixen les proves específiques d'accés als ensenyaments artístics superiors adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior, i es convoquen per al curs acadèmic 2010-2011. (Pàg. 17070)