13 de març de 2010

IL-LUSTRACIONS I DIBUIXOS: Pensaments musicals

Il·lustració de Paula Domínguez Romeo.