2 d’abril de 2010

Convocatòries

Proves d'accés als ensenyaments professionals de música per al curs 2010-11

Referència: DOGC núm. 5604 - 09/04/2010
Departament d'Educació
RESOLUCIÓ EDU/1015/2010, de 28 de març, per la qual es convoquen les proves específiques d'accés als ensenyaments professionals de música per al curs 2010-2011. (Pàg. 27917)
Termini d'inscripció: del 19 al 30 d'abril de 2010.
http://www.gencat.cat/diari/5604/10085079.htm