4 d’abril de 2010

Esenyaments professionals de música

RESOLUCIÓ EDU/1015/2010, de 28 de març, per la qual es convoquen les proves especifiques d’accés als ensenyaments professionals de música per al curs 2010-2011. (DOGC 5604)