11 de juny de 2010

Article

El nou pla d'estudis del Grau superior.: Preguntes amb respostes.

Josep Margarit, Josep Pujol
Catalunya música: Revista musical catalana,
ISSN 1136-7458 1136-7458, nº. 308, 2010 , pags. 4-6

Aquest article ha estat escrit d'acord amb les preguntes que els estudiants han plantejat sobre els aspectes que més els preocupen del nou pla d'estuds del Grau superior en música que s'implantarà a partir del proper curs 2010-2011. Cal tenir en compte que a hores d'ara encara hi ha certes indefinicions que no es poden respondre amb certesa, especialment per manca de la legislació que ha d'establir l'ordenació d'aquest grau.