17 de juny de 2010

Molt interessant!!!!!!!!

El 1747 J.S. Bach va compondre l'anomentat Cànon del cranc" dins de l'obra "Ofrena musical"; una curta melodia que acaba on comença i pot ser interpretada en ambdues direccions i, a més, superposar-se, creant un acompanyament i un conjunt harmònic-melòdic sense final.
Un segle despres, el 1858, els matemàtics August Ferdinand Möbius i Johann Benedict Listing, descobririen la cinta de Möbius, aquella que no té fínal.
Vegeu en aquest fantàstic vídeo creat per Jos Leys i Xanlox, ambdós fets.