2 de juliol de 2010

Batxillerat d’arts escèniques, música i dansa

Viure, gaudir i conèixer les arts escèniques, la música i la dansa als instituts és possible. Actualment, 24 centres imparteixen una nova via de batxillerat dins la modalitat d’arts: la via d’arts escèniques, música i dansa.


Aquesta proposta educativa s’adreça a l’alumnat que té interès per les arts escèniques, l’anàlisi musical, la història de la música i de la dansa, la cultura audiovisual, la literatura… L’objectiu principal és apropar als estudiants els recursos necessaris per potenciar l’afinament de la sensibilitat, l’expressivitat corporal i la creativitat. Totes aquestes habilitats són necessàries per a la comunicació escènica, el discurs musical i la pràctica de la dansa.

L’estudi d’aquestes disciplines artístiques ha de permetre a l’alumnat viure, apreciar i conèixer totes les dimensions d’aquestes activitats: utilitzar-les per construir coneixement i també aplicar-les de manera pràctica, tenint en compte el diàleg que es produeix avui dia entre les arts.

La via d’arts escèniques, música i dansa és una de les portes d’accés als ensenyaments superiors d’art dramàtic, música i dansa. També permet cursar els graus universitaris que formen part de les branques de coneixement d’arts i humanitats i ciències socials i jurídiques.

El batxillerat d’arts escèniques, música i dansa ha permès adaptar els trets característics del treball artístic a les condicions i circumstàncies de l’activitat acadèmica. Tot i això, l’alumnat desenvolupa aquest aprenentatge a partir de tasques significatives i útils. L’objectiu és que trobi sentit a les diverses situacions que se li plantegen i que li resultin profitoses per enfrontar-se responsablement i amb èxit als reptes canviants del món contemporani.

Font: Departament d'Educació