23 d’agost de 2010

Il-lustracions i dibuixos musicals

Un violinista trist.Il-lustració de Gosia Herba