10 d’agost de 2010

Projectes de Dansa

Projectes i experiències, al voltant d'intervencions de professionals de la dansa dins de les escoles.


Projectes que treballen des de diferents perspectives un objectiu comú: com fer arribar la dansa als infants a través d'un context educatiu com ho és l'escola.

Dansa ARA
És un programa de dansa a les escoles de primària de Barcelona-ciutat impulsat per l'IB Esports. Hi han participat 135 centres educatius i més 5100 nens. Tota la classe participa i s'ha de vincular al programa educatiu del centre.