18 d’agost de 2010

Projectes de Dansa

Projectes i experiències, al voltant d'intervencions de professionals de la dansa dins de les escoles.

Projectes que treballen des de diferents perspectives un objectiu comú: com fer arribar la dansa als infants a través d'un context educatiu com ho és l'escola.

Dansa a Primària
(treball de fi de carrera de Pedagogia de la Dansa) de Meritxell Balada
La finalitat d'aquest projecte és oferir al professorat de primària una nova eina pedagògica i que l'alumnat aprengui a utilitzar i experimentar amb el cos i els elements de la dansa, alhora que aquests són relacionats de forma directe amb l'aprenentatge de continguts d'altres àrees tals com: les matemàtiques, la plàstica, coneixement del medi natural i social, la música,... No es tracta de formar "petits ballarins", sinó permetre que la dansa contribueixi a que l'alumnat desenvolupi les competències tant físicament, com intel·lectualment i emocionalment.