15 d’agost de 2010

Tesi doctoral

Creació i avaluació d'una xarxa tecnològica educativa per a professors d'educació musical en l'etapa de Primària.
Luis Torres
Facultat d'Educació de la UNED, Madrid
Direcció: Domingo Gallego y Andrea Giraldez
Juriol 2010


Fruit d'aquesta tesi és Musytic, una xarxa oberta en la qual podem trobar nombrosos recursos aportats pels docents que participen i, en gran mesura, elaborats pel propi autor.
Els materials s'organitzen entorn de quatre grans categories: recursos didàctics, recursos en línia i pissarra digital, formació tecnològica de professors i informació sobre educació musical i TIC.