23 de setembre de 2010

Grau de Música a la Universitat

La Universitat Francisco de Vitòria ofereix, per primera vegada en una universitat espanyola, l'Ensenyament Artístic Superior de música, d'acord amb els principis generals que regeixen l'Espai Europeu d'Educació Superior, de conformitat amb el que regula la Llei Orgànica 2/2006 de 3 de maig d'Educació i amb el Reial decret 1614/2009, de 26 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels Ensenyaments Artístics Superiors.