7 de setembre de 2010

Il-lustracions i dibuixos musicals

il·lustració actual a Rússia destaca Alexander Daniloff