5 de setembre de 2010

Il-lustracions i dibuixos musicals

El pifano de Manet
Il-lustració de Faboarts