18 de setembre de 2010

Il-lustracions i dibuixos musicals

Il·lustració d'Alexander Daniloff