27 de setembre de 2010

Projecte de Dansa

Projectes i experiències, al voltant d'intervencions de professionals de la dansa dins de les escoles.

Projectes que treballen des de diferents perspectives un objectiu comú: com fer arribar la dansa als infants a través d'un context educatiu com ho és l'escola.

El Cicle DAN DAN DANSA del Mercat de les Flors busca que l' infant tingui un contacte prometedor amb la dansa donant claus i recursos per a la seva comprensió. Promoue el treball previ a l'escola i la participació en el col·loqui amb els artistes organitzat al finalitzar la funció. Dins el programa que preparen per a les escoles té un paper principal el que anomenen La Maleta DAN DAN DANSA, una eina en préstec per a treballar a l'aula un seguit d'activitats relacionades i que les lliuren i expliquen a les sessions del curs de formació per a mestres.