2 de setembre de 2010

Projectes de Dansa

Projectes i experiències, al voltant d'intervencions de professionals de la dansa dins de les escoles.

Projectes que treballen des de diferents perspectives un objectiu comú: com fer arribar la dansa als infants a través d'un context educatiu com ho és l'escola.

Educadansa
Ofereix una educació del cos i la postura a través del moviment mitjançant la dansa. Pretén acabar amb el sedentarisme a través d'un nou aprenentatge artístic i creatiu Fan activitats extraescolars a les escoles de Girona i intenten implicar també a les famílies.