15 de setembre de 2010

Projectes de Dansa

Projectes i experiències, al voltant d'intervencions de professionals de la dansa dins de les escoles.

Projectes que treballen des de diferents perspectives un objectiu comú: com fer arribar la dansa als infants a través d'un context educatiu com ho és l'escola.


 "La Dansa no fa por"
Es tracta d'un projecte en què s'explica la dansa i que està dirigit a tots els públics. El ballarí Toni Jodar il·lustra amb el seu propi cos el perquè, el com i el quan de la dansa i el llenguatge del moviment utilitzant la seva experiència per explicar la dansa d'una manera pedagògica i molt amena.