14 d’octubre de 2010

Il-lustracions i dibuixos musicals


Illustració de Francisco Pimiango