23 d’octubre de 2010

Subvencions per al sosteniment de les escoles de música i de dansa de titularitat de l'Administració local

D'acord amb el conveni marc entre el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, de 9 de juliol, de 2008, per al sosteniment de les escoles de música i de dansa de titularitat de l'Administració local de Catalunya, el Departament d'Educació subvenciona els centres de música i de dansa regulats pel Decret 179/1993, de 27 de juliol, de titularitat de les corporacions locals.