19 de novembre de 2010

Article

“La sessió de música a l’escola. Orientacions didàctiques i consideracions metodològiques per al seu plantejament”
Enriqueta Barniol
Revista COMUNICACIÓ EDUCATIVA, any XIX, nº 23, 2010; pag 29 a 33.

“Converses amb...Silvia Malbran”
Enriqueta Barniol
La multimodalitat (conjunció entre arts provinents de diferents modalitats sensorials) i el paper de la música des de la perspectiva de l’educació artística.
Revista COMUNICACIÓ EDUCATIVA, any XIX, nº 23, 2010; pag 10 a 15.