8 de novembre de 2010

Il-lustracions i dibuixos musicals


Il-lustració de Mihail Aleksandrov