16 de novembre de 2010

Il-lustracions i dibuixos musicals

Il·lustració de Carlos Vélez