21 de novembre de 2010

L'Escola Municipal de Dansa de Celrà ha estat autoritzada pel Departament d’Educació

L'Ajuntament de Celrà ha signat el conveni d’autorització de l'Escola Municipal de Dansa de Celrà amb el Departament d'Educació. Després d'un procés llarg –amb l'esforç de moltes persones–, i amb la posada en funcionament del nou edifici de l'Escola Municipal de Dansa, essent un equipament íntegrament destinat a aquesta disciplina, finalment el Departament d'Educació, ha fet arribar a l'Ajuntament de Celrà el conveni d'autorització.

Aquest fet situa l'Escola Municipal de Dansa de Celrà en la primera d'aquestes característiques (és a dir, de dansa i pública) autoritzada pel Departament d'Educació a les comarques gironines, culminant un dels objectius que l'Ajuntament de Celrà es va proposar fa deu anys amb la creació de l'Escola Municipal de Dansa.

La signatura del conveni es valora de forma molt positiva des de l’Ajuntament de Celrà atès que proporciona a l’escola una estabilitat i un futur indiscutibles, obrint una nova etapa, amb el nou edifici a ple rendiment, i amb l’equip educatiu i l’alumnat, que són els que permeten el seu funcionament.

La Llei orgànica 1/1990, de 2 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu situa la formació en dansa com a ensenyaments de règim especial i defineix com a finalitat: “Proporcionar als alumnes una formació artística de qualitat i garantir la qualificació dels futurs professional de la dansa.”

El fet que l’Escola Municipal de Dansa estigui autoritzada pel Departament implica que compleix les normatives que exigeix el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, especialment pel què fa a instal·lacions i professorat. Les escoles de dansa autoritzades estan supeditades a inspeccions anuals per part del Departament d’Educació, a fi de garantir la qualitat de docència i formació.