6 de desembre de 2010

Il-lustracions i dibuixos musicals

Il-lustració de Christopher J. Purdin