31 de març de 2011

Il-lustracions i dibuixos musicals


Il-lustració del Paul Grech