21 d’abril de 2011

Il-lustracions i dibuixos musicals


Il-lustració de Paul Grech