16 d’abril de 2011

Proves d'accés als ensenyaments de música superiors 2011-12

Prova d'accés als ensenyaments superiors de música adaptats a l'espai europeu d'educació superior (EEES) curs 2011-2012


http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/menuitem.e79d96e9bc498691c65d3082b0c0e1a0/?vgnextoid=29febd907c955210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=29febd907c955210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default