9 de maig de 2011

Il-lustracions i dibuixos musicals


Il-lustració de Robert Romanowicz