19 de maig de 2011

Il-lustracions i dibuixos musicals

Il-lustració d'Aaron Jasinsky