25 de maig de 2011

Il-lustracions i dibuixos musicals

Il·lustració de Daniel Merriam.