16 de maig de 2011

L'escolta musical

A les sessions de la classe de  música practiquem i exercitem constantment la dimensió de l'ESCOLTA/AUDICIÓ; aquesta és essencial per a:
  • desenvolupar competències comunicatives i expressives tant individuals com grupals 
  • crear relacions interpersonals fonamentades en l’autenticitat i la comprensió 
  • al desenvolupament personal atenent a la doble vessant de saber expressar-se i d’aprendre a escoltar.
  • la intervenció educativa.

E. Barniol