22 de maig de 2011

Llibre sobre l'educació artística superior a Europa

"ArtFutures"
La lliga europea d'instituts d'Art (ELIA- The European League of Institutes of the Arts) publica “ArtFutures-Problemes actuals de l’educació artística superior”, on recopila les contribucions de pensadors i educadors de les arts, de 8 països diferents i de diverses disciplines. 
Aquesta recopilació recull els principals debats oberts en l'actualitat en aquest àmbit. Presenta l'ensenyament artístic superior com un camp en plena transformació i mostra la quantitat de vies a través de les quals les escoles d'art (música, dansa, pintura, escultura, disseny, publicitat, cinema...) i societat interactuen.
Podem trobar-hi articles com aquests:
A ‘Polyagogic’ Approach to the Use of the Computer in Music Pedagogy
Gérard Pape

Time and Reciprocity in Improvisation: On the aspect of in-time systems in improvisation with and on machines
Henrik Frisk

The Contentious Cooperation of Artistic Research
Corina Caduff

Becoming Friends with the ABC. Reflections on writing across the design curriculum
Franziska Nyffenegger